Omega-3 kapslar – hjärtats & hjärnans bästa vän


Fiskolja och dess höga innehåll av Omega-3 är dokumenterad effektiv för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Relationen mellan ett högt intag av omega-3 i kosten kontra en liten relativ andel av hjärt-kärlsjukdomar hos en population dokumenteras för första gången på 80-talet av ett dansk forskarteam. Forskarteamet befann sig på Grönland och upptäckte att hjärt-kärlsjukdomar var 10 gånger så ovanliga hos eskimåerna som i övriga Skandinavien.

Och det var ingen genetisk upptäckt då eskimåer som flyttat till Köpenhamn, och följakligen anammade den ”danska” kosten, inte var mer skyddade mot denna typ av sjukdomar än andra danskar. Det var kosten som var den avgörande skillnaden.

Eskimåerna äter 20 gånger mer & mår bättre!

eskimo omega-3Eskimåerna levde nämligen på en synnerligen Omega-3 rik kost från feta fiskar. Rent generellt innehåll deras kost 20 gånger så mycket fettsyror från Omega-3 som genomsnittet för andra skandinavier.

En ny undersökning på 2000 män visare vidare att intag av fet fisk eller 3 omega-3 kapslar dagligen reducerade dödligheten i hjärt-kärl sjukdomar med cirka 30%.

Man har kalkylerat att ett regelbundet intag av omega-3 skulle kunna förhindra mellan 5500-6500 dödsfall i Sverige varje år orsakade av plötslig hjärtdöd.

Men vad är det då som gör omega-3 så effektivt för att förebygga dessa sjukdomer? Här följer 4 av de viktigaste forskningsresultaten.

Varför ta omega-3 kapslar?

1. Skyddar mot åderförkalkning

Om du läst på om kärlkram känner du säkert till att åderförkalkning är den absolut vanligaste orsaken till kärlkramp och hjärtinfakt – och sålunda till hjärtdöd.

Forskning har visat att koncentrationen av Omega-3 i dessa blodkärl är väldigt liten; och att bristen på just omega-3 kan spela stor roll för uppkomsten av åderförkalkning.

2. Minskar risken för blodproppar och inflammation i kärlväggen

En mindre känd effekt av Omega-3 är att den minskar risken för blodproppar och förstadiet med inflammerad kärlvägg. Forskning har också visat att omega-3 fettsyran EPA har en positivt inverkan på blodets makrofager, det vill säga ”renhållningsceller” (Makrofager är en typ av vita blodkroppar som ingår i det ospecifika immunförsvaret.

Makrofag betyder ”storätare” fungerar genom att äta upp främmande celler såsom bakterier.) Makrofager har bland annat som uppgift att motverka bristningar i blodkärlen, vilket stärks av en ökad koncentration av Omega-3.

3. Minskar oregelbunden hjärtrytm.

omega-3Det har också visat sig att ett kontinuerligt högt intag av naturlig fiskolja med omega-3 minskar benägenheten för så kallade arytmier, det vill säga oregelbundna hjärtslag (man kan säga att hjärtat inte slår i rätt ”rytm”, att det, så att säga, tappar takten då och då, vilket kan vara ett allvarligt tillstånd).

Att rytmen stannar upp beror på plötslig syrebrist till hjärtat, vilket en ökad tillförsel av Omega-3 stimulerar.

4. Minskar den plötsliga hjärtdöden.

Det har visat sig att människor som dör i plötslig hjärtdöd har lägre halter av Omega-3 i hjärtat. En sannolik orsak till deras benägenhet att råka ut för hjärtproblem. Det är vidare ingen hemlighet att plötslig hjärtdöd ofta drabbar människor i medelåldern som ”överraskad” av en hjärtattack och som varit helt ovetande om sitt allvarliga tillstånd.

En rimlig anledning till att plötslig hjärtdöd är så vanlig numera är att vi under de senaste 80 åren minskat vårt intag av omega-3 med runt 80% (!).

I en undersökning på 12000 patienter som haft hjärtinfarkt tidigare, och som ett forskningsteam följde under drygt 3 år, resulterade ett ökat intag av omega-3 en minskad plötslig hjärtdöd med nästan 50%.

Detta är siffror som talar sitt tydliga språk. Och för dig som inte har möjlighet att äta fet fisk flera dagar i veckan kan det därför vara bra med kosttillskott såsom omega-3 kapslar i form av fiskolja. Tänk dock på att du verkligen intar dina omega-3 kapslar regelbundet och under en längre tid. Annars är risken att effekterna uteblir.

# Ta kapslar som en del av den vardagliga rutinen
Det finns många studier som talar för att det tar tid att bygga upp en koncentration av omega-3 i blodet, samt att balansera relationen med omega-6. Har du beslutat dig för att prova omega-3 kapslar kan det därför vara bra att följa detta beslut med regelbundenhet under minst 3-6 månader för goda effekter.