7 tänkvärda fakta om Omega-3, hjärnan och fetter


1. Kom alltid ihåg att det är skillnad på olika fetter. Vissa fetter är rena hälsobomben för din kropp, medan andra är sådana du ska undvika. Typen av fett i din kost påverkar ditt minne, ditt hunör, din stresshantering, din fysik och inte minst din intelligens.

2. Din hjärna innehåller en stor andel fett (cirka 60%). Fettet i hjärnan bygger upp de viktiga cellmembranen och spelar en viktig roll för hur bra dina hjärnceller reagerar, aktiverar och fungerar. Hjärnan är ovanligt rik på omega-3 fettsyran DHA.

3. Bröstmjölk innehållet DHA, men saknas ofta i modersmjölkersättning. Det är bevisat att barn som ammats presterar bättre på standardtester än barn som fått ersättning och en viktig anledning kan vara just DHA. DHA är känt för att förbättra hjärnans kapacitet och funktion hos både barn, vuxna och äldre.

4. Människor som gått in i en depression har ett lågt DHA-värde i blodet.

5. Alkohol tömmer hjärnan på DHA. Mellan 15-50 procent av alla alkoholister är deprimerade.

6. Om en kvinna som väntar barn inte får i sig tillräckliga halter med omega-3 i sin kost använder sig fostret av det omega-3 som finns lagrat i mammans vävnader. Om en kvinna föder flera barn utan att fylla på sitt förråd av EFA kommer kvinnan för varje barn hon föder att sänka sina DHA-värden. Brist på DHA har i undersökningar kopplats till så kallad förlossningsdepression.

7. Blodtester har visat att barn med ADHD och allvarliga koncentrationssvårigheter har halter av Omega-3 i blodet som ligger en bra bit under genomsnittet. Brist på Omega-3 är förknippat med sömnproblem, drastiska humörsvängningar och koncentrationsproblem. Flera studier visar också att våldsverkare i vuxen ålder har ovanligt låga halter av omega-3 i kroppen.