Fiskolja & Omega-3 för Barn


Du har säkert hört uttrycket att om du vill att dina barn ska blia smarta, så ska du ge dem fisk att äta. Och det är inte en skröna, utan ett råd som numera har bevisats vetenskapligt flera gånger om.

Moderna studier visar exempelvis att fisk är en extremt viktigt föda för hjärnan – och orsaken är omega-3 som förekommer rikligt både i hjärnan och i fet fisk.

Det finns alltså ett tydligt samband mellan halten av omega-3 i hjärnan och prestandan på din hjärnas olika funktioner. Logiken är ungefär enligt följande. Intaget av omega-3 ökar aktiviteten av ett speciellt enzym i hjärnan som har signifikant betydelse för inlärning och minne.

Att ge barn omega-3 i exempelvis fiskolja, eller via kosten i form av fet fisk och nötter, är därför ett viktigt sätt att skapa förutsättningar för hjärnans optimala utveckling.

Sålunda:

 • Fiskolja barn = bra kombo!
 • Viktigt med hög kvalitet

  Omega-3 har också en viktig betydelse för utvecklingen av barnets hjärnfunktion i fosterstadiet, i synnerhet under de tre sista månaderna av graviditeten. Mammor som nyss fått barn har markant minskade halter av omega-3 i blodet och mammor som ammar får naturligtvis ännu lägre värden.

  Det rekommenderas därför att både gravida och ammande ökar på sin konsumtion av omega-3.

  Det ska också sägas att det är av yttersta vikt att endast konsumera omega-3 av högsta kvalitet. Fiskoljan ska vara fri från föroreningar, stabil (icke härskna) och vara naturligt producerad (fri från syntetiska ämnen).

  Fiskolja & Barn Mycket tyder på att om barnet drabbas av omega-3 brist som foster så löper det mycket större risker av drabbas av typ 2-diabetes och/eller hjärt-kärl sjukdomar senare i livet. Brist på omega-3 kan bero på att mamman äter för lite omega-3 eller att, i ovanliga fall, moderkakan saknar förmågan att transportera fram fettsyrona i blodet till barnet.

  Bra mot hyperaktivitet

  Det har gjort massor av studier på omega-3 kontra utveckling av intelligens. De har exempelvis visat sig att barn med låga halter av omega-3 i blodet har svårare att prestera bra i matematik, läs-och skrivövningar, samt även har svårare att sömna på kvällen. Studier har också visat avsevärda förbättringar om barnen ifråga ändrat sina kostvanor och ökat sitt intag av omega-3.

  Samma slags positiva effekter har även visat sig på hyperaktiva barn och barn med allmänna koncentrationssvårigheter.

  • En väldig omtalade undersökning av 4000 svenska barn, närmar bestämt 15-åriga pojkar, visade att de pojkar som regelbundet åt fisk presterade bättre resultat på intelligenstester än jämnåriga kamrater som inte åt fisk.
  • Studien visade också att pojkarnas demografiska och sociala förutsättningar, såsom föräldrarnas utbildningsnivå och bostadsort, inte påverkade resultatet.

  Slutsats? Vill du maximera barnets hjärnpotential- ät mer omega-3.