Omega-3 förbättrar blodtrycket och blodcirkulationen


Fiskolja med omega-3 har i flera forskningsrapporter visat sig ha positiva effekter på och stor betydelse för de 3 blodfetter som påverkar blodtryck, blodcirkulation, blodfetter och blodkärlens elasticitet.

Om blodtryck och kolesterol
Som du säkert känner till är värdet på kolestroler i ditt blod av högsta vikt för blodtryck och blodcirkulaton. Det finns också ett så kallat gott kolesterol, HDL-kolesterolet, och det ”onda” kolesterolet, LDL – kolesterolet.

Lite enkelt uttryck kan man säga att det är det goda HDL-kolesterolets uppgift att hålla koll på och ta hand om det onda LDL-kolesterolet.

Fiskolja och Omega-3 hjälper dels det goda kolesterol att ta hand om det onda, samtidigt som den omfördelar sammansättningen av det onda kolesterolet och gör det mindre farligt. Studier har nämligen visat att omega-3 omvandlar små, täta och farliga LDL-partiklar till stora och mindre farliga; det är de små som leder till cellskador och som fastnar i blodkärlsväggen.
  • Sänker koncentraionen av triglycerider i blodet

Människor som drabbas av hjärtinfakt har vanligtvis höga halter av triglycerid i blodet, en vanlig orsak till hjärtsjudomar, speciellt hos kvinnor.

Undersökningar har visat att regelbundet intag av Omega-3 sänker koncentraionen av triglycerider i blodet markant. Det är synnerligen effektivt att börja motionera samtidigt som man ökar intaget av omega-3 med avsikt att sänka andelen triglycerider i blodet.

  • Förbättrar blodcirkulationen

Flera studier har klarlagt att flera männsikor rapporterar avsevärt förbättrad blodcirkulation efter ett ökat intag av omega-3. Exempelvis bättre blodcirkulation i benen eller i fingrarna.

Speciellt äldre människor med stela leder och liknande rörelsehinder har upplevt sina leder ”vakna till liv” – ocn inte lika ofta besvärats av vita fingrar och kalla, anemiska fötter. Men även högpresterande vittnar om samma slags resultat.

Flera idrottsmän har rapporterat en ökad prestationsförmåga och rörelseförmåga sen de börjat ta omega-3 kapslar på regelbunden basis.

  • Ökar blodkärlens elasticitet

Många års forskning visar att omega-3 har en positiv, markant effekt på blodkärlens elasticitet, speciellt hos äldre människor. I lekmannatermer innebär detta en minskad risk för högt blodtryck – samtidigt som det stimulerar blodcirkulationen och motverkar stelhet i leder och ledvärk.