Negativa effekter av Omega-3?


Då denna sida kan tyckas vara en enda lång hyllningskör till effekten av Omega-3 är det förstås i objektivitetens namn viktigt att fråga sig om det finns några negativa effekter av omega-3? Finns det situationer då man bör undvika att äta extra tillskott av detta slags fetter?

Det finns i princip två sätt att se på saken.

  1. Om vi antar att du äter för mycket omega-3, vilket är extremt svårt att göra eftersom det kräver väldigt stora doser under lång tid, så är svaret ”ja – det kan finnas vissa negativa effekter.
  2. Om du håller dig till ordinära och rekommenderade nivåer så vill vi påstå att svaret är nej. Men det finns förstås situationer då man bör rådfråga en läkare innan man konsumerar mycket omega-3.

Man skulle kunna uttrycka saken som såhär. Omega-3 styrka kan också, för vissa personer i vissa situationer, var dess svaghet.

Den mest kända egenskaper hos Omega-3 är att det gör blodet mer lättflytande (de nyttiga fetterna förhindrar exempelvis åderförkalkning), vilket i de flesta fall är hälsosamt. Men detta kan också leda till en förlängd blödningstid, vilket konkret innebär att det tar längre tid för blodet av koagulera (levra sig) när man fått ett sår.

För de allra flesta är denna egenskap hos omega-3 något positivt, men inför exempelvis en operation kan det vara bra att dra ner på konsumtionen av Omega-3 för att undvika svårläkta blödningar.

Rådfråga alltid din läkare inför en sådant tillfälle.

Det finns också flera så kallade blodförtunnande läkemedel (ex. Waran) vilket kan förstärka effekterna av omega-3 markant. Tar du blodförtunnanden medel bör du rådfråga din läkare innan du konsumerar omega-3 som tillskott.