Omega 3 & ADHD


Risken för allvarliga koncentrationssvårigheter som exempelvis diagnosticerad ADHD är större vid ett lågt intag av Omega-3.

Flera studier har uppvisat positiva effekter på barn och ungdomar med ADHD som fått ett tillskott av fiskolja. Därtill förefaller det som om individer som lider av dyslexi och autism också får positiva effekter vid ett ökat intag av omega-3.

Resultatet av dessa studier är inte så märkliga. Stor del av hjärans funktioner styrs och är uppbyggt av fettsyror från Omega-3 och det är ingen tillfällighet att hjärnan krymper hos kvinnor som inte får i sig tillräckligt mycket omega-3 under graviditeten och amningen.

Detta innebär rent konkret att dessa kvinnor förlorar någonstans mellan 2 till 3 procent av hjärnans vikt under ett par års tid, och då är det per definition framförallt omega-3 som minskar.

Många expeter menar sålunda att det välkända tillstånd av ”förvirring” som kvinnor känner både under och efter graviditeten inte bara beror på hormonella rubbningar, utan även på bristen av omega-3 i hjärnan.

Dessa studier, om något, är ett starkt bevis för att omega-3 för barn är nödvändigt för en optimal utveckling av hjärnans funktioner; och för att minska relaterade tillstånd av koncentrationsproblem såsom ADHD.