Omega-3, Fiskolja & Cancer


Det ska först och främst påpekas att det fortfarande behövs mycket fler och mer omfattande studier på sambandet mellan Omega-3 och minskade cancertumörer innan några entydiga slutsatser kan dras. Men det finns idag en hel del intressanta belägg för att Omega-3 och att ta tillskott som exempelvis fiskolja, även har positiva effekter på att förebygga risken för vissa cancertumörer. Vi ska här nedanför gå igenom några av de vanligaste beläggen.

  • Vissa undersökningar har visat att människor som äter mycket fet fisk och fiskolja med höga halter av Omega-3 har en mindre risk att utveckla specifika cancertumörer. Det finns exempelvis starka belägg för ett samband mellan ett kostintag med mycket mättade fetter och grovtarmscancer – och en högre andel av Omega-3 fettsyror anses sålunda kunna ge ett ökat skydd mot dylika tumörer.
  • Det finns också belägg för att en hög kvot/relation mellan omega-3 och omega-6 minskar risken för bröstcancer och tvärtom: en för hög kvot, alltså med ett intag av för lite omega-3 i relation till omega-6, ökar risken för bröstcancer.
  • För att minska skillnaden i kvoten mellan omega 3 och omega 6 så är en väg att ta fiskolja som tillskott eller äta mer fet fisk, nötter och bladgrönsaker.