Omega-3 & Cancer del 2


Som du säkert förstår att det alltjämt en smula kontroversiellt att tala om omega-3 som cancerhämmande.

Och det kommer sannolikt att dröja många år och kräva mängder av mer forskning innan sambandet mellan omega-3 brist och förhöjd risk för cancertumörer är ordentligt fastställd.

Medan det råder mycket litet tvivel om att omega-3 har massor av positiva effekter för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, men det finns även ny forskning som visar på samma slags resultet för cancer.

Här följer några viktiga punkter.

  • Flera studier har visat att Omega-3 tillskott kan minska överdriven cellväxt hos individer som lider av cancer i tjocktamen eller har tecken på att befinna sig i förstadiet av sjukdomen.
  • Studier på djur har visat att omega-3 fettsyror stödjer och ökar effekten av vanliga cancerbehandlingar såsom exempelvis kemoterapi och vid operation.
  • Tester på djur har visat att oljor som innehåller hög koncentration av omega-6-fettsyror ökar tillväxten av elakartade tumörer och gör dem ännu mer aggressiva/snabbt spridande.
  • Omega-3 har motsatt effekt och hämmar istället denna uppkomst och aggressivitet bland tumörer hos djur, samt bromsar aggressiviteten.
  • Ungefär ett 20-tal studier visar att om vi äter mer omega-3 i relation till omega-6 och följaktligen ökar den relativa balasen mellan omega-3 och omega-6 i blodet, så minskar också vår risk för cancer.