Omega-3, D-vitamin & E-vitamin


Det finns många andra ämnen som samverkar med omega-3 i din kropp. Viktiga ämnen som är avgörande för din hälsa och välbefinnande.

I det här avsnittet tänkte vi titta lite närmare på 2 av de viktigaste vitaminerna i kroppen, och deras samspel med omega-3. Vi börjar med kombinationen omega-3 & D-vitamin, som är en av de allra viktigaste.

D-vitamin = solljuset i våra kroppar

Sannolikt är d-vitamin den viktigaste vitaminen för oss nordbor att vara extra noga med. Som du kanske känner till produceras d-vitamin när solljus bestålar vår hud. Det stora problemet ligger i att vi saknar detta soljus under höst och vinter, vilket innebär att många av oss har konstant D-vitaminbrist från oktober till mars månad. Därför är det viktigt att vi tillgodoser vårt behov av D-vitamin på annat sätt.

Fet fisk innehåller inte bara omega-3 utan är även rik på D-vitamin. Men eftersom de flesta av oss inte äter fet fisk i tillräckliga mängder, finns även risken av vi får brist på D-vitamin. Att ta extra D-vitamin via kosttillskott kan därför vara ett fullgott alternativ.
 • Omega-3 + D-vitamin = superb hälsokombination
 • Senare års forskning har visat att vårt behov av D-vitamin förmodligen är mycket större än vi tidigare förstått. D-vitamin har stor betydelse för benens styrka och uppbyggnad.

  Brist på D-vitamin kan leda till engelska sjukan eller benbrott. Vitaminet är viktigt för att förebygga benbrott. Det har också publicerats en rad andra forskningsrapporter som gett belägg för att D-vitamin är viktigt för att mota flera andra sjukdomar.

  I en amerikansk undersökning på nästan 20 000 individer över 12 år fann forskarna att av dem som hade lägst koncentration av d-vitamin i blodet, så hade 40% fler haft luftvägsinfektioner jämfört med dem som hade högst koncentraioner.

  Andra forskningsresultat har pekat på att D-vitamin är minst lika viktigt, om inte viktigare, för immunförsvaret, än mer välkända vitamin-c. Det har också kommit seriösa rapporter som pekat på ett samband mellan autism och brist på D-vitamin.

  E-vitamin

  Ett av de viktigaste vitaminerna för att ”aktivera” effekterna av omega-3 i kroppen är e-vitaminet. Dels är e-vitaminet i sig själv en viktig antioxidant, och spelar på så vis stor roll i att hålla omega-3 stabilit och fritt från att härskna.

  Det är med andra ord av stor betydelse att du har rätt koncentration av e-vitamin i ditt blod för att omega-3 fettsyrorna ska fungera optimalt; och för att vitaminet ska samverka med andra antioxidanter för en cellskyddande effekt.