Omega 3 & depression


Flera studier har om och om igen påvisat fiskoljans och omega-3:ens positiva effekter för att förebygga och lindra depressiva tillstånd.

Det är numera ett välkänt faktum att depression innebär en förminskad halt av kroppens eget ”lyckohormon” seretonin. Men också en förminskad halt av omega-3 i blodet. Halten av seretonin är vidare kopplad till blodets koncentration av omega-3, i synnerhet DHA, som är låg vid tillstånd av depression.

Emperiska undersökningar har visat att i länder med hög fiskkonsumtion, som till exempel Japan, är depression mindre vanligt, vilket pekar på de positiva och förebyggande effekterna av Omega-3 vid depression.

Om du vill läsa mer om depression kan du fortsätta vidare till den här sidan.

Omega-3 & utbrändhet

I samma kölvatten som depressioner och depressiva tillstånd hittar vi en av vår tids stora folksjukdomar: utbrändhet. Det är ett välkänt faktum att uträndhet framförallt orsakas av för mycket negativ stress i samband med få eller ingen återhämtning mellan de stressiga situationerna.

I tillstånd av utbrändhet har blodet kraftig minskade halter av seretonin och dopamin – något som ett ökat intag av omega-3 kan hjälpa upp igen.

Och en ökad halt av seretonin ger en högre stresströskel, medan dopamin skapar en känsla av lugn och ro i kroppen. Både seretonin och dopamin är synnerligen viktiga för hjärnans funktioner.

Depression och lyckopiller

Det har faktiskt också bevisats att om man får tillskott av omega-3 så påverkas seretoninkänsligheten mer än när man åter klassiska ”lyckopiller” såsom Cipramil och Prozac.

För den som exempelvis avslutar en medicinering av antidepressiva kan det vara fördelaktigt att äta omega-3; inte minst då avslutningen ger risk för depression igen, då kroppen höjer halten av de nedbrytande enzymerna markant.