Omega-3 & Diabetes


Det finns två typer av diabetes. En kronisk variant och en som går att lindra/bota. Omega-3 kan både förhindra och lindra effekten av såväl Typ 1-diabetes som Typ 2.

Typ 1-diabetes är den kroniska varianten av diabetes. Denna sjukdom kallas även för ungdomsdiabetes eftersom den uppträder i unga år och beror på att bukspottskörtelns produktion av insulin helt upphört.

Tillståndet beror på att bukspottskörteln skadats i återkommande inflammationer som påverkar immunsystemet. Det finns idag ett rikt forskningsunderlag som pekar på att barn som är i riskzonen för att utveckla diabetas av typ 1 borde ha nytta av omega-3 för att minska inflammationen i bukspottskörteln och lindra den process som leder till att de insulinproducerande cellerna kollapsar.

Exempelvis utfördes en undersökning i USA mellan 1994-2007 där man studerade kost kontra omega-3 hos 1700 barn som var ett år gamla. Samtliga med en förhöjd risk för typ 1-diabetes.

Undersökningen visade klart och tydligt att de barn som hade mycket omega-3 i sin kost 37 procent mindre risk att utveckla kronisk diabetes. En liknande undersökning har även utförts i Norge, med ungefär samma resultat.

Det finns även undersökningar som visar att ett ökat intag av Omega-3 kapslar under graviditeten minskar risken för typ-1 av diabetes hos barnet.

Typ-2 diabetes är en ”mildare” variant av diabetes, där bukspottskörteln fortfarande kan producera insulin, men inte i tillräckliga mängder för att kroppen ska klara sig.

Typ-2 diabetes kallas ofta för en ”välfärdssjukdom” eftersom den orsakas av dåliga kostvanor – eller, kanske rättare uttryckt, västerländska kostvanor. Förstadiet till en fullt utvecklad typ-2 diabetes kallas för det metabola syndromet (ungefär ”omsättningssynddromet”) och karakteriseras av bukfetma, förhöjt blodtryck och blodsocker, förhöjda halter av triglycerider och låga halter av det goda kolesterolet.

Ett för stort intag av snabba kolhydrater (socker) tillsammans med dåliga fetter och överkonsumtion är en vanlig orsak till det metabola syndromet.

  • Ett ökat intag av Omega-3 tillsammans med ändra kostvanor och mer motion kan radikalt ändra situationen och få bukt med Typ-2 diabetes.
  • Omega-3 i rätt dosering, och av rätt kvalitet, ökar kroppens naturliga fettförbränning, smörjer lederna och ökar även produktionen av det kroppsegna insulinet. Det ska också nämnas att cirka 70% av alla som får en hjärtattack har diabetes eller är inne i förstadiet, det metabola syndromet.
  • Och diabetiker har ofta för höga halter av triglycerider och låga halter av det goda kolesterolet, vilket förbättras vid ett ökat intag av Omega-3.