Omega-3 Krill


Den första frågan om Krill brukar vara vad är krill egentligen för något?

Krill är nämligen inte som många tror en fisk, utan ett plankton som innehåller väldigt höga koncentrationer av omega-3.

Krillolja är alltså en olja från dessa plankton. Idag är krill i första hand en föda för fiskar, men också för betydligt större djur såsom valar och pingviner.

Om man jämför krill och krillolja med ”vanlig” fiskolja finns det flera likheter och skillnader.

Enligt vår mening så tror vi att krilloljan inom en ganska snart framtid kommer att bli väl så populär som tillskott från omega-3 kapslar eller fiskolja. Och denna åsikt baserar vi på följande argument.

Krill, krillolja Vs Fiskolja

  • Jämfört med fiskolja, som uppenbarligen utvinns ur fettet i fiskar, är krill ett bättre alternativ som omega-3-källa ur ett rent ekologiskt perspektiv.

    Det är ingen hemlighet att världens fiskbestånd har minskat radikalt under den senaste 50 åren. Men då krill finns att tillgå i enorma mängder, tillgängligt i världens alla hav, är detta en perfekt källa till omega-3, både för djur,natur och människa.

  • Krill är naturligt fri från miljögifter vilket innebär att krillolja inte behöver rafffineras eller renas, utan är möjlig att kallpressa direkt. Detta borgar för en naturlig ren produkt.
  • Krill har nästan 50 gånger mer koncentration av antioxidanter. Den är med andra ord naturligt stabil och riskerar inte att oxidera (härskna) på samma vis som fiskolja.
  • Relationen (kvoten) mellan omega-3 och omega-6 i krill är 15:1, vilket måste betraktas som en fantastisk siffra, då det är viktigt att ha en bra kvot mellan omega-3 och omega-6 i kosten. Den genomsnittliga konsumenten i skandinavien har idag en alldeles för liten andel av omega-3 i blodet.
  • Rapporter har visat att krillolja kan vara mer effektiv än fiskolja för att få ner mängden triglycerider och stabiliera blodsockerbalansen.