Omega-3 och Astma


I Sverige lider ungefär 800 000 människor av astma av något slag. Pipande andning, andnöd, trånghet i bröstet är några av de vanligaste symptomen.

Och antalet människor som drabbas av astma ökar för varje år. Jämfört med 80-talet är det dubbelt så många som har astma. Astma har vidare flera olika ”allvarlighetesgrader”, från att det ”piper” i bröstet till fullskalig andningskollaps.

I sverige dör mellan 250-350 varje år av astma.

  1. I en undersökning som genomfördes 2006 visade det sig att barn som åt fet fisk löpte mindre risk för att utveckla astma än barn som åt fisk mindre än en gång i veckan – eller som inte åt fisk alls.
  2. En studie med ett stort antal vuxna personer visade att de som åt fisk åtminstone en gång i veckan hade bättre lungkapacitet än den som åt fisk mindre frekvent.

Det är också ett faktum att omega-3 tillskott, som exempelvis omega-3 kapslar, kan bidra till att reducera astmasymptom hos vissa personer.

I en årslång studie uppvisade astmatiker som fick 1 gram omega-3 fettsyror varje dag ett mycket tydligare tecken på förbättrad lungkapacitet än de som fick placebo-piller. Omega-3 har dock visat mindre effekter på personer som ätit det som kosttillskott under en liten tidperiod, exempelvis ett par dagar.

För effekt behöver man alltså äta omega-3 under en längre tidsperiod. Det brukar rekommenderas att man äter under minst 3-4 månader dagligen innan någon märkbar effekt är möjlig.

Så lindras Astman

När en individ drabbas av en astmaattack så tillverkar kroppen tre gånger så mycket av en inflammatorisk substans som kallas leukotrien B4 eller LTB4.

Läkemedel som innehåller kortison hindrar tillverkningen av LBT4. Även omega-3 fettsyror hindrar tillverkningen, men brukar då en helt annan effekt.

Dessa essentiella fettsyror gör att immunförsvaret tillverkar mindre LBT4 och mer av en konkurrerande leukotrien som kallas LTB5. Ju mer LTB5 som tillverkas desto mindre kraftig blir astmaattacken.