Omega-3, Omega-6


Vad betyder Omega?

För att reda ut skillnaden och den inbördes relationen mellan omega-3 och omega-6 ska vi först reda ut vad ”omega” egentligen innebär.

Själva betydelsen är inte så svår att förklara. Omega står helt enkelt ”omättade fettsyror”. Alla omättade fettsyror är följaktligen omega-fettsyror. Det finns omega-3, omega-6, omega-7 och omega-9.

Utan att gå in i alltför komplexa vetenskapliga termen kan vi dock nämna att siffran efter omega anger vilken kolatom som den första dubbelbindningen förekommer på den omättade fettsyran beräknat från ”metylgruppsänden”. Om den primärt dubbelbindningen sker på den 3:e kolatomen, ja då är det frågan om en omega-3 fettsyra, om den kommer på den 6:e, ja då är det en omega-6 fettsyra.

Det är också denna dubbelbindning som skiljer en omättad fettsyra från en mättad. Mättade fettsyror har nämligen inga dubbelbindningar och är därför inte ”omega”.

Den viktiga balansen = ska vara 50/50!

Alla omega-fettsyror är viktigt för dina kroppsfunktioner. Särskilt viktigt för ditt välmående, och för att undvika inflammationer, är balansen (man brukar också prata om ”kvoten”) mellan omega-3 och omega-6 fettsyrorna.

Under större delen av den mänskliga utvecklingen har vi haft en 50/50 relation i vår kost mellan omega-3 och omega-6, eller åtminstone en 50/100 (1/2). Detta beror bland annat på att människan alltid konsumerat fet fisk eller annan kost med ett högt värde av omega-3.

Idag är det inte så längre. Tvärtom äter vi allt mindre kost med omega-3.

Undersökningar har visat att kvoten av omega-3 och omega-6 i skandinavien ligger någonstans mellan 1/5 upp till 1/20. Det är alltså inte ovanligt att vi äter 20 ggr så lite omega-3 i förhållande till omega-6 (!). Och det är just denna obalans i kvoten som många experter menar är ohälsosam och leder till sjukdomar; framförallt inflammatoriska.

Obalans mellan omega-3 och omega-6 ger inflammation som ger sjudomar

En centralt fråga är förstås varför det är så viktigt med en bra ”kvot” mellan omega-3 och omega-6. Framförallt för att denna balans är viktig för din hälsa.

Rätt kvot mellan omega-3 och omega-6 motverkar inflammationer i din kropp och skapar förutsättningar för god hälsa. Och kanske tänker du på inflammationer som ett slags temporärt tillstånd, exempelvis en kroppsdel som ”svullnat” upp.

Men det är inte primärt i denna betydelse utan snarare ett slags inflammationer som sker relativt omärkbart i din kropp, men vars långvariga tillstånd kan få svåra konsekvenser.

Det är exempelvis inflammationer som orsakar hjärt-kärlsjukdomar, cancer, MS och flera andra allvarliga sjukdomstillstånd. Rökare har alltid ett lätt inflammatoriskt tillstånd i lungorna och luftstrupen.

En av anledningarna bakom varför lung-och strupcancer är så mycket vanligare bland rökare. Även reumatism, astma, psoriasis, huvudvärk och psoriasis har sin grund i inflammatoriska tillstånd.

Det är alltså när vi konsumerar för mycket omega-6 i relation till omega-3 som vi skapar en grogrund för ohälsa.

Det är ju ganska logiskt egentligen, eller hur? Vår kropp är byggd för att utvecklas i en balans mellan omega-3 och omega-6, och ska vi bibehålla denna balans, så behöver de flesta av oss tänka på vad vi äter.

Lite förenklat skulle man kunna säga som såhär: om du ska hålla rätt balans, behöver du äta fet fisk minst 3 gånger i veckan. Det gör de flesta av oss inte idag. (Det finns förstås annan kost som är rik på omega-3, läs exempelvis mer i vårt inlägg om omegakosten eller om bra fetter.) Och det är också därför som många upplever kosttillskott i form av stabil fiskolja, exempelvis högkvalitativa omega-3 kapslar, som ett bra alternativ.

Här följer några fler exempel på problem & sjukdomar som kan vara relaterade till en felvriden relation mellan omega-3 & omega-6 i kosten:

  • Övervikt
  • Hudcancer
  • Aggression
  • Depression
  • Tandlossning
  • Benskörhet
  • Hjärt-kärlsjukdomar
  • Insulinresistens
  • Ledinflammation

För mycket eller för lite?

Äter du dig mätt varje dag behöver du aldrig oroa dig för att du får i dig för lite omega-6. Allt i den ”moderna” kosten är nämligen fullt av omega-6, och har så varit sen vi blev ett bonde-och industrisamhälle.

Du behöver alltså aldrig fokusera på att äta mer av omega-6. Det är istället ditt intag av omega-3 du bör se över och hur mycket omega-3 du får i dig i relation till övriga fetter.