Omega-3, Rygg och Leder


Ryggsmärtor och ledsmärtor är ett vanligt sjukdomstillstånd som orsaker mycket lidande. Flera undersökningar visar att ett ökat intag av Omega-3 kan ha positiva effekter för både rygg och leder.

Artros är den vanligaste förekommande orsaken till besvär med lederna. Artros ger smärta och stelhet i lederna och kan avsevärt försämra rörligheten hos en individ.

Det finns flera orsaker till artros, några av de vanligaste är övervikt, tidigare ledskador, idrottsskador eller frekvent tungt kroppsarbete.

Många patienter som lider av artros och som fått omega-3 under flera månader har rapporterat flera positiva effekter såsom ökad rörlighet och minskad ledsmärta. Detta tillsammans med bättre kostvanor och ökad motion kan ge bra effekter.

Ger mindre ledsjukdomar hos Eskimåer – och andra som konsumerar stora mängder

Det kan också nämnas att hos eskimåer och japaner som har en relativt hög koncentration av Omega-3 i sin kost (eskimåer har ungefär 20 ggr högre halter av Omega-3 i sin kost jämfört med genomsnittet för övriga skandinavier, som har en relativt hög koncentration av Omega 6) har mycket mindre frekvenser av just ledsjukdomar i sin population. Detta gäller även reumatiska besvär.

Även för reumatiker har Omega-3 visat sig ha positiva effekter och minska den inflammationen, ömheten och smärtan i lederna.

Det ska också påpekas att det ofta tar flera månader av ökat omega-3 intag från en stabil fiskolja för att effekterna ska visa sig. Intag av fiskolja med omega-3 har också en positiv effekt på själva benets uppbyggnad i kroppen, med ökad bentäthet och minskad risk för benskörhet som följd.

Undersökningar har visat att benstyrkan hos äldre kvinnor som intaget omega-3 har ökat avsevärt, vilket bland annat kan bero på att Omega-3 ökar upptaget av kalcium i benet.

Förutom att minska besvären när symptomen redan visar sig, står det utom allt tvivel att omega-3 förebygger risken för rygg-och ledbesvär vid regelbundet intag.